På Veien er det over 100 gravhauger, men det er også flat-marks-graver. Flate graver! Det skal jeg fortelle mer om her.  – Emma

FLATMARKSGRAVER

De fleste gravene på Veien er i gravhauger og de fleste har brente rester etter mennesker og noen ting. Det er også noen graver som er flate. De er ikke merket oppå bakken så vi vet gjerne ikke hvor de er før vi begynner å lete. Disse kalles flatmarksgraver fordi marka (bakken) er flat der de er.

 

HVORDAN FINNER VI DEM?

Disse gravene synes ikke. Derfor finner vi dem ofte når vi leter etter andre ting. Gjerne når vi har begynt å grave. Utenfor langhuset på Veien er det funnet en del og på den ene åkeren. I tillegg er det funnet to graver inne i langhuset. De var under gulvet.

 

EN SPESIELL TING

I de fleste flatmarksgravene på Veien er det bare funnet en krukke og brente beinrester. I den ene graven inne i langhuset var det noe annet. En veldig spesiell sak – en spenne. Det er ikke funnet så mange av den i Norge. Kanskje den ikke er laget i Norge? Den er inspirert av spenner som er laget sørover i Europa. I Norge er det bare funnet 6 stykker som er lange som denne.  To av dem er funnet i Ringeriksområdet.

LA TENE FIBULA

Spennen er en lang La Tene fibula. Fibula betyr spenne. Den er som en sikkerhetsnål. La Tene er et sted i Sveits. Det er der denne stilen er fra.

Spennen er laget av jern. Kanskje ble den brukt til å holde sammen en kappe? De spennene som er funnet i Norge er funnet på viktige steder. Det betyr nok at det kun var de rikeste eller viktigste som hadde sånt.

Les mer om lang La Tene fibula og se bilde av arkeologen som gravde den ut her

 

NYTTIGE ORD

Flatmarksgrav: en grav som ikke har haug og som ikke er synlig når man går over bakken der den er.

inspirere: når noe eller noen gjør at du får lyst til feks å prøve noe. Her så man noe fint som man hadde lyst til å lage mer av.

Fibula: en spenne