Foredrag 16. november – Årets registreringer i Buskerud

Foredrag 16. november kl 19.00

Årets arkeologiske registreringer i Buskerud

Lotte Carrasco fra Buskerud fylkeskommune kommer til Veien for å fortelle om årets registreringer i fylket. I år er det funnet masse spennende i forbindelse med bane- og veiprosjekt. Du husker kanskje flintdolken? Det har også dukket opp andre spennende funn.

4000år gammel flintdolk

Her utvant holeværingene jern

Skal finkjemme skattkammeret

Foredrag kl 19.00

Inngang 100kr
50kr for medlemmer av Langhusets venner og Jernringen

Åpen kafé