I istiden var alt dekket av is. Man kunne gå fra Norge til Danmark rett over havet! I dag skal jeg fortelle om de forskjellige periodene i forhistorien. – Emma

STEINALDER

Steinalderen begynner etter istiden. På denne tiden så bor ikke mennesker fast på et sted særlig lenge. De flytter seg rundt og lever av jakt, fiske og å sanke i naturen. De brukte stein til å lage seg våpen og redskaper.

 

BRONSEALDER

Bronsealderen begynner ca 2000 FVT. I bronsealderen begynner man å bruke… ja! Bronse! Helt mot slutten av steinalderen begynner mennesker å finne seg faste steder å bo. I bronsealderen finner vi de første gårdene. Bronsen ble brukt til våpen, smykker og redskaper.

JERNALDEREN

Jernalderen begynner ca 500 FVT og varer fram til ca 1030 EVT. I jernalderen var det jern som var det nye. Jeg har tidligere skrevet litt om jernet. Bronse var alt for dyrt for folk flest. Jern var vanskelig å lage, men det kunne lages mange steder. Jernet var veldig bra. Fordi det var lettere å få tak i enn bronse så ble det mer vanlig blant folk flest.

I begynnelsen av jernalderen ble langhuset på Veien bygget. De begravde sine døde i gravhauger.

Mot slutten av jernalderen kaller vi det vikingtid. Vikingene er kjent for å dra rundt i verden og røve og sloss. De var også helt vanlige mennesker. Bønder, handelsfolk, håndverkere osv.