Hei! Det er Emma som jobber på museet på Veien igjen. I dag skal jeg fortelle dere om gravfeltet hos oss! Det er kjempe stort med over 100 gravhauger. Det går an å gå tur der og lese på skiltene. 

HVA ER ET GRAVFELT?

Et gravfelt er et sted der det er gravlagt mange døde personer. I dag blir mange gravlagt ved kirkene. Før det var kirker fant man andre plasser man synes var fine.

VEIEN

På Veien er det over 100 gravhauger i dag. Det har vært mange flere. Arkeologer har undersøkt de fleste gravhaugene, men det er lenge siden!

HVA FANT DE PÅ VEIEN?

På 1870-tallet var det en mann som het Oluf Rygh som gravde haugene på Veien. Han og de som var med fant mange ting. De fant beinkammer til å sette opp håret med og spenner til å feste klær og kapper. De fant også noe våpen som spydspisser og pilspisser. I tillegg fant de krukker, spinnehjul og skjoldbuler.

KREMASJON

Alle gravene som Oluf Rygh gravde var kremasjoner. Det betyr at den døde kroppen ble brent. Så tok de asken og benrestene og la i gravhaugen. På Veien er nesten alle gravene kremasjoner. Kongshaugen er ikke det, men det skal jeg skrive mer om en annen dag!

 

NYTTIGE ORD:

Arkeolog: En arkeolog er en som har studert forhistorien vår og som vet hvordan vi kan lære om den ved å grave etter ting i bakken. De graver ikke etter dinosaurer, men etter spor etter mennesker.

Gravfelt: et sted der mange er gravlagt.

Gravlegge: begrave en død person.

Gravhaug: en haug av jord som ble bygget over en grav.

Kremasjon: at man har brent en død kropp.

Spinnehjul: før spant man ull til tråd med håndtein. Nederst på håndteinet var et hjul. Se håndtein i bildet øverst på siden.

Skjoldbule: den klumpen i midten av et skjold. Se bilde her.