Har du vært med på jakt noen gang? Kanskje du har vært med på slakt og sett hva som er inne i et dyr? Jeg har ikke vært på jakt, men jeg har vært med på slakt – det er ganske spennende å se inne i et dyr! – Emma

NÅR

Jakt har alltid vært viktig for mennesker. I steinalderen bodde man ikke fast på et sted. Man flyttet rundt og da var det viktig med både fiske og jakt. I tillegg samlet man bær og nøtter og andre planter man kunne spise.

Senere ble folk mer bofast, og å dyrke mat på gården ble viktig. Jakt var fortsatt viktig. Det var ikke bare kjøttet som ble brukt, man kunne lage mange ting fra pels, gevir, sener og bein.

 

HVORDAN

Hvordan man jaktet har også endret seg over tiden. Der var flere måter å gjøre dette på.

Steinkast var en mulighet, men da måtte man være veldig treffsikker og kunne snike seg ganske nærme dyret. Ville dyr har god hørsel og luktesans. Så det var nok ikke så enkelt.

Spyd kunne også kastes, men det egner seg mest til litt større dyr som du kan komme tett på.

Feller var også ganske vanlig. Man kunne grave groper – fangstgroper. Når dyret falt ned i gropen kom det ikke opp igjen.

Atlatl – et rart ord! Dette var et kastevåpen. Den ble brukt til å kaste en litt lang pil.

Pil og bue var et veldig bra våpen. Du måtte øve en del for å bli god, men da kunne du også skyte langt og bli treffsikker. En god jeger kunne da drepe dyret fort i stedet for at det løp skadet rundt i skogen.

HVA

Man har jaktet forskjellige dyr på forskjellige steder. Det kom nok mest an på hva som levde der. I Norge har det vært blant annet hjortedyr, bjørn og småvilt.

RESULTAT

Det handlet ikke bare om mat. Dyrene hadde pels og skinn som kunne brukes til å lage sko, klær, vesker, telt og mer.

Man kunne også lage ting fra geviret til de dyra som hadde det. Det ble laget fiskekroker, kammer, spinnehjul, spillebrikker og terninger av både gevir og bein. Man kunne også lage skaft til verktøy som øks og hakker.

Av sener kunne man lage sterk tråd. Denne ble brukt blant annet til strenger til buer og til fiskesnøre!