Jern er et metall som vi bruker mye. Har du tenkt på hva du har hjemme hos deg som er laget av jern?

JERNALDEREN ca 500 FVT – 1050 EVT

Før man lærte seg å bruke jern, ble redskaper og våpen mest laget av stein eller bronse. Bronse var alt for dyrt for folk flest. Jern var vanskelig å lage, men det kunne lages mange steder. Jernet var veldig bra. Derfor ble jernet så viktig at det ble navn på en lang del av forhistorien – jernalderen.

HVOR ER JERNET?

Har du gått et sted der det er myrete og sett at vannet får rustfarge? Litt sånn oransje? Da er det nok jern i myra. Vi kaller det myrmalm fordi vi finner det i myrer.

RØSTING

Man tok malmen ut av myra og brant bort alt organisk. Det betyr alt av planterester og sånn. Vi kaller det røsting når man brenner bort det organiske.

JERNOVNEN

Når man hadde ren, røstet malm brant man den en gang til i en ovn. Da fikk man ut det rene jernet. Det som var til overs som ikke var rent jern smeltet og rant ut av ovnen. Det kaller vi slagg. Jernklumpen ble igjen i bunnen av ovnen.

SMEDEN

Jernklumpen måtte smeden ha. Smeden var han som visste hvordan man gjorde jernet om til redskaper. Han smidde jernet i smia. Da måtte det være veldig varmt for at jernet skulle bli mykt nok til å formes. Med hammer og tang banket og formet smeden jernet på ambolten.

RUST

Når det kommer oksygen til jernet kan det ruste. Da blir det oransje på overflaten. Det kan ruste helt bort. Da blir det bare oransje pulver igjen. Arkeologer finner ofte ting av jern i bakken der det ikke kommer oksygen til.

KONSERVATORER

Når gamle jernting kommer opp fra bakken er det viktig at konservatorene får tingene fort slik at de ikke ruster bort! Konservatorer vet hva de skal gjøre med jernet slik at det ikke ruster selv om det kommer oksygen til!

 

NYTTIGE ORD

Myrmalm: en type jern som du finner i myrer

Røsting: å varme opp malmen slik at alt som er organisk blir borte

Organisk: noe levende fra plante- eller dyreriket. I dette tilfelle er det mest planterester.

Konservatorene: De som vet hvordan man tar vare på virkelig gamle ting. De bruker ofte kjemiske metoder for å beskytte tingene.

Oksygen: et stoff som finnes i lufta som vi må ha for å leve.

Jernalderen: en lang periode i forhistorien der jernet var veldig viktig. Det ble brukt til redskaper og våpen og var enklere for folk flest å få tak i enn bronsen som hadde vært brukt tidligere.

Smeden: smeden var han som visste hvordan man gjorde jernklumpen om til redskaper. Han smidde jernet ved å varme det opp og banke og slå. Han jobbet i smia.

Slagg: «søpla» når man lager jern. Malmen som er røstet har fortsatt noe i seg som ikke er jern. Dette renner av i jernovnen og vi kaller det slagg.