I dag vil jeg gjerne fortelle dere om Kongshaugen, kanskje den kuleste graven på Veien. – Emma

STOR HAUG

På Veien har det vært en haug som var større enn de andre. Den het Kongshaugen. Den lå på gården Veien som i dag er på andre siden av krysset fra barnehagen og den store busslomma.

UTGRAVNING

Kongshaugen ble utgravd i 1824. Han som var sjef for utgravingen, var bare 15 år gammel! Han bodde lokalt og synes nok det var spennende. De fant veldig mye i graven. Det som var mest rart var at de fant et skjelett! Nesten alle andre graver på Veien var kremasjoner. Denne personen var ikke kremert.

HVA DE FANT

I haugen fant de mange ting. Først fant de en del tømmer. Det kan ha vært et gravkammer. De fant også en glassperle, sverdslirebeslag i sølv, beslag til drikkehorn, våpen, noe gull og en del annet.

TEKSTILER

I haugen fant de tekstiler. I 1824 skjønte de ikke hvor spennende det var. Heldigvis har vi fortsatt bitene de fant. De skal jeg fortelle mer om en annen dag.

HVEM VAR MANNEN I HAUGEN?

Mannen i Kongshaugen må ha vært en viktig-Per! Han hadde masse flotte ting. Noen av tingene kom fra utlandet. Det var vanskelig å få tak i ting fra utlandet. Det var nok bare de rikeste som fikk til det. Kanskje han var en høvding? Han fikk jo også den største haugen på Veien!

NYTTIGE ORD

Gravkammer: et lite hus i en grav laget av tømmer

Gravhaug: en haug av jord som ble bygget over en grav.

Kremasjon: at man har brent en død kropp.

Utgravning: når en arkeolog graver i jorden for å undersøke hva som er der

Beslag: metallbiter utenpå noe. Ofte gjør de tingen sterkere eller penere. Eller begge deler!

Sverdslirebeslag: beslag utenpå en sverdslire. Sverdslire er det man putter sverdet i. Akkurat som en slire til en kniv, bare større.

Drikkehorn: et horn som man drakk noe ut av. Ofte ble disse pyntet med beslag.

Tekstil: stoff. Kan brukes til mye, for eksempel klær.

Høvding: sjefen. Nesten som en konge, men i jernalderen, når Kongshaugen ble laget, var ikke Norge et eget land og hadde derfor ikke én konge.