Akkurat nå er det litt kaotisk i verden fordi det er mange mennesker som blir syke. Sannsynligvis har du hjemme-skole og mamma og pappa jobber kanskje hjemmefra? Jeg heter Emma og jeg jobber på museet på Veien kulturminnepark. Kanskje du har vært hos oss? Vi har et stort langhus og det er det jeg skal fortelle deg litt om her. 

ARKEOLOGER
Langhuset ble funnet da arkeologer gravde på Veien. En arkeolog har studert forhistorien og graver i bakken etter spor etter mennesker.

HVA DE FANT
Arkeologene fant mange stolpehull. Det vil si merker i bakken der det har vært stolper. Stolpene holdt taket oppe.

Rester etter veggene fant de også. De som bygget, satte ned mange stolper og så flettet eller vevde de greiner mellom dem. Det så ut som et gitter og vi kaller det flettverk.  På begge sider av flettverken smurte de leire.

HVORDAN DET VAR PÅ VEIEN
På Veien er det furuskog. I skogen er det over 100 gravhauger. De dyrket korn på Veien og vi tror de hadde sauer eller geiter i nærheten.

Langhuset er veldig stort. Vi tror det var en rik person som var sjef på Veien. Kanskje det var en høvding?

HVA GJORDE DE DER?
Arkeologene tror at langhuset ble brukt til ritualer og fest. Når noe skulle skje, kom alle til Veien. Kanskje spesielt hvis noen skulle gravlegges, men det får du vite mer om neste gang jeg skriver!


NYTTIGE ORD:

Stolpehull: Spor etter en stolpe. Ofte ser de ut som runde, mørke flekker.

Langhus: Et langt hus, ofte med to rekker med stolper som holder taket oppe.

Arkeolog: En arkeolog er en som har studert forhistorien vår og som vet hvordan vi kan lære om den ved å grave etter ting i bakken. De graver ikke etter dinosaurer, men etter spor etter mennesker.

Flettverk: Greiner flettet mellom stolper som står på en rekke.

Ritualer: Ting vi gjør sammen, som f.eks idag har vi barnedåp og konfirmasjon