MUSEET PÅ VEIEN

Veien Kulturminnepark ligger sentralt til på Ringerike like nord for Hønefoss. Gravfeltet er et av Østlandets største fra eldre jernalder og står på Norges Kulturråds liste over høyt prioriterte kulturminner. Det første kartet over gravfeltet ble laget i 1847 med 150 avmerkede gravhauger. I overkant av 100 er bevart i dag. Gravfeltet er datert til yngre bronsealder og eldre jernalder (dvs. fra ca 900 f.Kr. til 550 e.Kr.).

Museet

Museumsbygget ble åpnet i 2009. Her er det både faste og skiftende utstillinger, butikk og kafé. De utstilte gjenstandene er på lån fra Kulturhistorisk museum i Oslo, men er funnet i gravfeltet på Veien. De fleste ble gravet fram på 1870 tallet og ble ivaretatt av det som den gang het Oldsaksamlingen. I tillegg til fast utstilling er det skiftende utstillinger gjennom året. Følg med på vårt program.

Butikk og kafé

I butikken kan man kjøpe lokalproduserte varer, suvenirer og bøker. I kafeen har vi vanlige kioskvarer utenfor sesong, med mulighet for bespisning på bestilling for grupper. I sommersesongen har vi et utvidet tilbud med muligheter for enkel lunsj og kaker.