Romertid på Veien

6. og 7. august!

Entusiaster gjenskaper Veiens storhetstid!

Vær med og møt entusiaster som gjenskaper Veiens storhetstid!

Det opprinnelige langhuset på Veien ble bygget på tiden da Jesus ble født, og ruvet i landskapet mens romerriket vokste seg til et gedigent imperium i Sør- og Midt-Europa. På denne tiden var langhuset på Veien en av de største og mektigste hallbygningene i Skandinavia. Nå skal vi ENDELIG gjenskape livet rundt langhuset når vi får besøk av entusiaster som har gjenskapt skandinaviske drakter og utstyr fra romertiden og resten av eldre jernalder.

Hva mener vi med «endelig»? Vi har tidligere hatt besøk av romerske legionærer her på veien – men romerne kom aldri til Norge. Vi har også hatt besøk av vikinger – men huset og gravfeltet på Veien ble forlatt 250 år før vikingtiden. Nå har det endelig blitt et miljø med entusiaster som gjenskaper den germanske kulturen som var her i Skandinavia og på Veien den gang gravfeltet og langhusene ble bygget og brukt, og de kommer til oss denne helga. Kom og opplev en veldig spennende del av vår forhistorie!