Museet åpner 1. juli og holder åpent uke 27,  29, 31, 33 og 35. Alle dager unntatt mandag. 

The museum opens on the 1st of July and will be open weeks 27, 29, 31, 33 and 35. Open all days, except Mondays.

Omvisning i gravfeltet alle åpningsdager kl 12

Bli med og hør om vikingenes forfedre! Hva er historien til gravhaugene man ser rundt i landskapet, og særlig det digre gravfeltet på Veien? Gravenes plassering og innhold forteller fascinerende historier om mennesker, makt og tro fra bronsealder til vikingtid.

Til alle våre omvisninger vil vi registrere navn og telefonnummer til deltagere for evt smittesporing.

 

Guiding in the burial ground all days except Mondays, at 12 o’clock. 

Come and learn about the vikings ancestors! What stories do the burial mounds you see in the landscape tell? What stories does the huge burial ground at Veien reveal? The positioning of the mounds and their contents tell fascinating stories of people, power and faith from the Bronze age to the Viking period.

In compliance with government regulations, we will require you to leave your name and phone number in case of a local outbreak of Covid-19.

Omvisning ved langhuset alle åpningsdager kl 14 

Bli med og hør om vikingenes forfedre! På Ringerikes beste tomt ligger det storslåtte langhuset fra romertid. Mens romerne invaderte Storbritannia, inviterte høvdingen på Veien til gilde. Det er stille og fredelig på Veien i vår tid, men for 2000 år siden var Veien et livlig senter for handel, makt og religion. Utendørs omvisning.

Til alle våre omvisninger vil vi registrere navn og telefonnummer til deltagere for evt smittesporing.

 

Guiding round the longhouse all days except Mondays, at 2pm. 

Come and learn about the ancestors of the Vikings! On Ringerikes most beautiful and prominent site lies the grand longhouse from the Roman Iron age. While the Romans invaded Britain, the chieftain at Veien held great feasts. Today it is quiet and peaceful at Veien, but 2000 years ago it was a lively centre of trade, power and religion. The guiding is held outdoors.

In compliance with government regulations, we will require you to leave your name and phone number in case of a local outbreak of Covid-19.