VÅRE VENNEFORENINGER

Langhusets venner

Langhusets venner er venneforeningen til Veien kulturminnepark og ble etablert i 2002 med formål:
– å skape positiv interesse for stedet.
– å bidra til å skape et levende miljø der.
– å kunne være en hjelpende hånd for administrasjonen ved Veien kulturminnepark.

Medlemskontingent: kr. 100,-

Styret
Grete Dæhlen
Else Bjerknes
Helge Egede-Nissen
Monika Hovde Bjerknes
Vigdis Pedersen

Ta kontakt på: langhusetsvenner@gmail.com

Jernalderringen

Jernalderringen er en gruppe husflidsinteresserte. Gruppen bidrar blant annet ved å demonstrere ulike teknikker på den årlige «Liv og røre» dagen på museet. Ringen arrangerer også kurs. Tidligere kurs har vært plantefarging, nålebinding og tilvirkning av bein.

Jernalderringen har som mandat:
– å holde håndverksteknikker fra jernalderen i hevd
– bistå til å levendegjøre museet på Veien.

Vårens program:
Onsdag 16.januar Planlegging
Onsdag 6. februar Nålebinding, oppstadvev og brikkevev
Onsdag 20.februar Årsmøte 
Tirsdag 26.mars Nålebinding, oppstadvev og brikkevev
Onsdag 10.april Nålebinding, oppstadvev og brikkevev
Torsdag 9.mai Dugnad i parken med Langhusets venner og evt såing av lin.
NB oppmøte kl 17 for de som kan
Mandag 27.mai Guiding i  og ved langhuset
Søndag 23. juni Bidra på Liv og røre dagen

Ringen består av lokale entusiaster. Alle møter er kl 18.30 med mindre annet er spesifisert.
Vil du vite mer kan du ta kontakt på epost:  jernalderringen@gmail.com