Vikinger i krig

Vikinger i krig

I 2016 viser vi utstillingen Vikinger i krig på Veien.

Utstillingen viser frem det beste (og verste) fra vikingenes krigskunst og militære historie i perioden 750-1100 e.Kr. Vikingtiden var en av de mest ekspansive og innovative epokene i de nordiske landenes historie, og plyndring og krigstokt førte vikingene til alle Europas hjørner og enda litt lenger. Gjennom detaljerte rekonstruksjoner av våpen og krigsutstyr, plakater, illustrasjoner, kart og foto, tas besøkende med inn i en krigers hverdag.

Vikingkrigerne var preget av den kulturen de levde og virket i. All erfaring og alle uttrykksformer var basert på generasjonenes akkumulerte kunnskap. Krigernes åndelige og materielle kultur var preget av de dyder og egenskaper deres forfedre og deres guder selv hadde. Målet for mange var ikke å leve lenge, men å leve og dø med ære!

 

Utstillingen Vikinger i krig er basert på boken med samme navn, skrevet av historiker Kim Hjardar og arkeologisk konservator Vegard Vike, utgitt høsten 2011. Boken forsøker å komme til bunns i hva som lå til grunn for vikingenes krigskultur, og gir et innblikk i den historiske utviklingen, årsakene til og forutsetningene for plyndringstoktene, erobringene og de militære kampanjene som sprang ut fra Skandinavia i denne perioden.

Utstillingen står på Veien ut oktober.

 

Beskrivelsen av utstillingen er hentet fra Midgardsenterets nettsider.